כתבות בתחום הלימודים:
בחזרה לכל הכתבות
המכללה האקדמית כנרת
ישראל עוברת מהפכה אנרגטית! מאז שהחל גז טבעי לזרום בצנרת היבשתית ולהחליף בהדרגה את צריכת מוצרי הנפט (ואפילו במידה מסוימת את הפחם). 
קליטה של גז טבעי במפעלים גדולים כקטנים, מהווה שינוי מאד משמעותי בחיי המפעל. 
במקום להתבסס על מזוט או סולר או גפ"מ שהם נוזליים ואגורים במיכלים במפעל, עוברים להתבסס על גז טבעי שמגיע בהזרמה, ללא כל צורך במלאי אגור ותוך הפחתה משמעותית בפליטת המזהמים וחיסכון בהשקעות לצמצום זיהום. 
השימוש בגז הינו ברמת סיכון גבוהה יותר מנוזל ולכן מחייב ידע מקצועי ספציפי בתחום, הכרת תקני הבטיחות הספציפיים לגז הכרה של הרגולציה הספציפית בנוגע לשימוש בגז והדרכה של כל הצוותים הטכניים במפעל.
גילוי שדה הגז הראשון היה בשנת 2000. בשנת 2005 כבר החלו מפעלים ראשונים לצרוך גז ובהמשך, הוקמה, יש מאין, מערכת קליטה והולכה של גז וחברות נוספות החלו להשתמש בגז. 
המערכת המשיכה להתפתח עם הגילויים הנוספים של מרבצי הגז. נבנו אסדות קידוח, מסוף פריקת גט"נ, עוד קילומטרים של צנרת, מסופי הפחתת לחץ והסתעפויות שכוללות מערכות מדידה וחלוקה. 
עד כה, רוב הפיתוח התבסס על ידע חיצוני מחו"ל ועל מספר מצומצם של אנשי מקצוע מקומיים, שעברו הסבה on the job"" ללא בסיס מספיק של ידע אקדמי סדיר. 
משנת הלימודים הקרובה , מציעה המכללה האקדמית כנרת לימודי תואר “מהנדס אנרגית גז ונפט((B.Sc. . 
תואר זה ייחודי בישראל ויכשיר את דור המהנדסים שידעו ליישם את המהפכה האנרגטית במפעלים בישראל.
התפקידים שפתוחים בפני מהנדסים אלו הינם, לדוגמא:
* מהנדס ראשי במפעלים קטנים שעוסקים בכימיה, פרמצבטיקה,פטרוכימיה, פלסטיקה.
*מהנדס בתוך צוות טכני של מפעלים גדולים יותר מהתחומים שפורטו לעיל.
*מהנדס הגז של מפעלים שעוברים הסבה לשימוש בגז טבעי ומפעלים שיפתחו תהליכי המשך על בסיס גז טבעי.
*מהנדס בחברות גז (עוסקים בהפקת ומכירת הגז הטבעי), בחברות החלוקה (עוסקים בחיבור הגז למפעלים).
*מהנדס בחברות שעוסקות באנרגיה סולרית וחליפית אחרת.

כל מפעל עוסק באנרגיה, או צורך אנרגיה, יוכל להפיק תועלת רבה ממהנדס שרכש השכלה על פי תכנית הלימודים של מהנדסי אנרגיה נפט וגז של מכללת כנרת . 
בהתחשב בכך שעד עתה, החיסכון במשק, בזכות כניסת הגז הטבעי, הוא בסדר גודל של 36 מיליארד שקל  ושההשקעה במערכת ובהסבות בתוך המפעלים גם הם במיליארדי שקלים ברור שהמשק נדרש  למאות מהנדסים שיבינו וידעו לתכנן, להקים, לפתח ולהפעיל את תשתיות הגז ואת ההסבות לצריכת גז.
מהנדסים אלה יבינו את צרכי האנרגיה במפעלים, כאלפיים (2000) במספר, ידעו לפעול תוך שמירה על תקני הבטיחות  וידעו להביא כל מפעל לאופטימיזציה של ניצול אנרגטי מתוך הבנה והכרה של ההשפעות הסביבתיות  ושל תחליפי האנרגיה האפשריים, כולל מקורות אנרגיה מתחדשים (כגון אנרגיה סולרית ואנרגית רוח).
יש לזכור שלפי תחזית הביקוש לגז טבעי, צפוי גידול של פי ארבע בין שנת 2014 לשנת 2040. 
המפעלים שעוברים לגז טבעי נהנים מהוזלה משמעותית בעלויות צריכת האנרגיה שלהם ומפחיתים בצורה דרסטית את זיהום האוויר מהמפעל. לכן, כל המפעלים הקיימים שואפים להתחבר לצנרת ולהתחיל ליהנות מפירות ההסבה כמה שיותר מהר.
מעבר לכך, תשתית הגז, שמאפשרת לתעשייה להיות תחרותית יותר מול מתחריה, צפוי שתביא יוזמות חדשות, שימושים חדשים לגז טבעי  ולכן לתוספת מפעלים!