כתבות בתחום הלימודים:
בחזרה לכל הכתבות
SCE – המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון
רוב הציבור בישראל סבור שהורים משפיעים על בחירת תחום הלימודים של ילדיהם.
וכן הרוב המכריע סבור כי ההורים עוזרים לילדיהם כלכלית. כך לפי סקר שיזמה SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון ובוצע ע"י יפעת מחקרי מדיה.
 
לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית, ב SCE -המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון בדקו מהי עמדת הציבור באשר להשפעת ההורים על נטיית בחירת תחום הלימודים של ילדיהם ועד כמה ההורים תומכים בהם כלכלית במהלך התואר. הסקר שנערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסיה בישראל בקרב 507 איש בגילי 18-80, מגלה כי רוב הציבור הכללי ורוב הצעירים בישראל סוברים כי להורים השפעה מכרעת בכל הקשור לבחירת תחום הלימודים והסיוע הכלכלי, בתקופה זו.
 
מהסקר עולה כי 53% מכלל הציבור (גילי 18-80) ו-59% מקרב הצעירים (גילי 18-35) סבורים כי להורים ישנה השפעה רבה בשיקול בחירת תחום הלימודים שילדיהם יבחרו ללמוד.
 
על הסוגייה מהי מידת הסיוע הכלכלי של ההורים לילדיהם הסטודנטים, רוב גדול בציבור סבור שהורים מסייעים לילדיהם הסטודנטים באופן כלשהו. 87% מהציבור סבורים שההורים עוזרים במידה כזו או אחרת בכל הקשור להוצאות כספיות של ילדיהם הסטודנטים. לדעת המשיבים רוב העזרה היא בשכר לימוד אבל באופן מפתיע רוב האנשים סבורים או יודעים שישנה עזרה לסטודנטים מצד הוריהם בשורה של צרכים, החל משכר דירה ועד מתן הלוואה.
 
בשכר הלימוד (78%), שכר הדירה (60%), מזון ומוצרי צריכה  (49%), תשלום חשבונות (36%), אחזקת רכב (28%), והלוואות (18%).