האוניברסיטה הפתוחה
מסלולי לימוד: מגוון תחומי לימוד לתואר ראשון ושני
מיקום בארץ: כל הארץ
האוניברסיטה הפתוחה מוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ולומדים בה כ-48,000 סטודנטים. גישתה הייחודית של האוניברסיטה הפתוחה משלבת חתירה לאיכות אקדמית גבוהה ולמצוינות מדעית עם גמישות ארגונית, חדשנות בשיטות ההוראה, ופתיחוּת מְרַבּית כלפי כל המבקשים ללמוד בה, ללא תנאים מוקדמים.
האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודים לתואר ראשון בשורה ארוכה של תחומים במדעי הרוח, במדעי החברה ובמדעים וכן לימודים לתואר שני.
תנאֵי הלימוד המיוחדים באוניברסיטה הפתוחה מאפשרים לסטודנטים ללמוד במקום ובמועד הנוחים להם.

האוניברסיטה הפתוחה הוקמה ב-14 באפריל 1974 כדי לאפשר קבלת תואר אקדמי לאנשים שאינם יכולים לעשות זאת במסגרת אוניברסיטה רגילה, מסיבות של זמן (עבודה), מקום (שהות בחו"ל) או חוסר  תעודת בגרות. כך יכולים ללמוד בה גם תלמידי  תיכון, במקביל ללימודיהם בבית הספר וחיילים, במקביל לשירותם הצבאי .

האוניברסיטה הפתוחה אינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים. לכל אחד ואחת ניתנת הזדמנות להתנסות בלימודים אקדמיים, ללא דרישת הוכחה של יכולות מוקדמות. אפשר ללמוד קורס אחד כדי להתנסות בלימודים, ואפשר ללמוד מסלול מלא לקראת תואר ראשון. בלימודי תואר שני דרישות הקבלה דומות למקובל בשאר האוניברסיטאות .

לצד מפגשי הנחיה פיתחה האוניברסיטה הפתוחה שיטת ההוראה מרחוק באמצעים אינטראקטיביים מקוונים המאפשרת לכל סטודנט וסטודנטית ללמוד באופן עצמאי, על-פי צורכיהם האישיים. חומרי הלימוד תוכננו מראש כאמצעים ללמידה עצמאית, והם מאפשרים גמישות מרבית מבחינת מקום הלימוד, מועדי הלימוד וקצב הלימודים לתואר, בלא תלות בהרצאה פרונטלית ובכיתת לימוד.

האוניברסיטה הפתוחה מציעה אפיקי מעבר למוסדות אקדמיים אחרים. מטרתם להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה, למועמדים רבים ככל האפשר. אפיקי המעבר מאפשרים למעוניינים בכך להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, להגיע להישגים כנדרש באפיקי המעבר, ולהמשיך את הלימודים באוניברסיטה הפתוחה או באוניברסיטה אחרת.

האוניברסיטה הפתוחה מקדמת מחקר אקדמי הן באמצעות מחקרים של חברי הסגל האקדמי והן באמצעות שלושת מכוני המחקר: המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, המכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה, המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים.

לאורך כל תקופת הלימודים עומדים לרשות הסטודנטים מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים וסיוע לסטודנטים עם לקויות למידה או עם צרכים מיוחדים, סדנאות והדרכות אישיות לשיפור כישורי הלמידה ומערך סיוע כלכלי באמצעות מלגות.

הרשמה פתוחה ואיכות אקדמית
האוניברסיטה הפתוחה, כשמה כן היא. היא פותחת את שעריה, ללא תנאים מוקדמים ובלי דרישות קדם, הן בפני מי שמבקשים ללמוד קורסים בודדים, הן בפני מי שמעוניינים ללמוד תכנית לימודים מלאה לתואר "בוגר אוניברסיטה" (B.A., B.Sc.). ההרשמה פתוחה לכול פונה ואין היא מותנית בתעודת בגרות או בתעודת סיום אחרת של מוסד לימודים כלשהו.

הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה נדרשים ללימוד עצמי ולתרגול שקדני בבית ולעמידה בלוחות הזמנים ובדרישות הקורסים. שיטת הלמידה העצמית תובעת ריכוז, התמדה, משמעת עצמית ואהבת ידע. הם יכולים להיעזר גם בפעילות לימודית קבוצתית במסגרת מפגשי ההנחיה ובאתרי הקורסים. האוניברסיטה הפתוחה מציעה גם לימודים לתואר שני (M.A., M.Sc., MBA)

המערך האקדמי, מבנה הלימודים וגמישות דיסציפלינרית
פתיחותה של האוניברסיטה מתבטאת גם בגמישותה המבנית והארגונית. הסטודנטים אינם נרשמים לפקולטה או לחוג לימודים, אלא לקורסים. מי שנרשם לקורס, הוא סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה.
גם מבנה הלימודים באוניברסיטה הפתוחה שונה מן המקובל באוניברסיטאות אחרות, שכן אין הוא מוגדר במונחים של שנות לימוד. כל סטודנט זכאי לקבוע בעצמו את קצב התקדמותו בלימודיו, ומידת התקדמותו נמדדת בהיקף הקורסים הנצברים לזכותו. קצב ההתקדמות האישי נקבע, אפוא, בידי הסטודנטים עצמם. יש מי שלומדים בקצב מתון, ויש מי שלומדים בו-זמנית שניים-שלושה קורסים ואף יותר. הקצב הזה אף יכול להשתנות במהלך הלימודים – שנה אחת נינוחה, והשנה שלאחריה עמוסה. מסגרת הזמן היחידה הנכפית על הסטודנטים היא הסמסטר, שכן הסטודנטים נדרשים לעמוד בכל דרישות הקורס במהלך הסמסטר שלמדו בו.

מתוקף השקפת העולם האקדמית שלה, האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון לעצב בעצמם, על-פי הכללים המפורטים בידיעון זה, תכנית לימודים אישית. במקביל, לרשות כל סטודנט עומד מבחר גדול של תכניות מובנות יותר. יש תכניות החובקות מכלול רבגוני של דיסציפלינות, ויש תכניות ממוקדות, הבנויות על-פי מתכונת דיסציפלינרית חד-חוגית או דו-חוגית, בהן חופש הבחירה קטן יותר. סטודנטים הלומדים כדי להוסיף דעת ושלא על-מנת לקבל תואר, רשאים להירשם לקורסים מכל הדיסציפלינות ללא הגבלה (ובתנאי שהם עומדים בתנאי הקבלה לקורסים אלה).

שיטת ההוראה מרחוק
שיטת ההוראה מרחוק והלמידה האישית שפותחה במיוחד באוניברסיטה הפתוחה, מאפשרת לכל סטודנט ללמוד על-פי תנאיו האישיים. זו שיטת לימוד שאינה תלויה במגבלות של מקום ואינה מותנית בשעות לימוד קשיחות, שכן אין היא מבוססת על קמפוס מרכזי ולא על מערכת שעות קבועה ואחידה.
הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה שונים שוני מהותי מקורסים באוניברסיטאות אחרות. קורס באוניברסיטה הפתוחה הוא, בראש ובראשונה, יצירה אקדמית בדפוס: כרך או כמה כרכים שחוברו והופקו במיוחד בשביל הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה.
אולם, כדי להתאים את שיטות ההוראה מרחוק לעידן שבו אנו חיים, נעשה שימוש בקורסים רבים בהרצאות מוקלטות, ובאחרים נעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות מבוססות אינטרנט, בהן ספר הלימוד בשלמותו נמצא באתר.
הקורסים מותאמים ללמידה עצמית: הם מחולקים בדרך כלל ליחידות לימוד שכל אחת מהן עוסקת בנושא מוגדר ומתוכננת ללמידה בזמן קצוב, חומר הלימוד מוסבר בבהירות מרבית, ומשולבים בו "כלי למידה עצמית" כמו שאלות  מנחות, שאלות או תרגילים פתורים, ולעתים אף שאלות להערכה עצמית.

חלק מן הקורסים מבוססים על ספרי לימוד קיימים או מקראות (לעתים באנגלית), ומלוּוים במדריך למידה מפורט. מדריך הלמידה מדריך את הסטודנט אילו חלקים עליו לקרוא, מרחיב, מסביר ומבהיר קטעים או נושאים בספר הלימוד הדורשים זאת, ומכיל שאלות מנחות.
לכל קורס יש רכיבים של הנחיה קבוצתית בכיתות לימוד, שאינם חובה. מפגשי הנחיה נערכים במרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה ברחבי הארץ. חלק ממרכזי הלימוד גם מספקים לסטודנטים שירותי ספרייה וציוד עזר, ומשמשים מקום מפגש לסטודנטים (עם המנחה או בלעדיו). הסטודנטים יכולים לבחור במפגשי הנחיה רגילה, במפגשי הנחיה מוגברת, במפגשי הנחיה אינטראקטיביים מרחוק ואף בלימודים ללא מפגשי הנחיה.

בנוסף, האוניברסיטה הפתוחה משלבת בקורסים טכנולוגיות מתקדמות לשיפור ההוראה מרחוק. לרוב הקורסים יש אתר באינטרנט. אתר הקורס כולל, בין היתר, מידע משלים, הפניות למאגרי מידע ולאתרים באינטרנט הקשורים לחומר הקורס, חומרים מולטימדיאליים וכן אפשרות לתקשורת שוטפת של הסטודנט עם צוות ההוראה ועם סטודנטים אחרים.
ישנם קורסים שבהם מתקיימים מפגשי ההנחיה באמצעות מערכות טכנולוגיות מתקדמות: מערכת אופק המאפשרת הוראה אינטראקטיבית מרחוק באמצעות תקשורת רחבת פס; כיתה וירטואלית המאפשרת הוראה על-גבי תשתית האינטרנט; ומערכת וידאו קונפרנס. רוב מפגשי ההנחיה האלה מוקלטים, וניתן לצפות בהם לאחר סיומם דרך אתר הקורס באינטרנט.

סטודנט שנרשם והתקבל לקורס של האוניברסיטה הפתוחה מקבל לביתו את חומרי הלימוד הכתובים של הקורס, ואת אלה מלווה חוברת הקורס המתארת בפירוט את מתכונת הקורס ואת מהלך הלימוד בו. החוברת, המוצגת גם באתר הקורס, מכילה פירוט של נושאי הלימוד בקורס, את לוח הזמנים והפעילויות שלו וכן את מועדי הגשת המטלות. כמו כן, מכילה החוברת את מטלות הקורס וכן בחינות גמר לדוגמה, המייצגות שאלוני בחינה שניתנו בקורס בסמסטרים קודמים, ויכולות לשמש כלי עזר נוסף בלימוד הקורס ולסייע בהכנה למבחן. מרכיב נוסף של הלימודים בקורס הן המטלות. סטודנט בקורס חייב להגיש במהלך הסמסטר כמה מטלות, שהן תרגילים או עבודות מסוגים שונים. הגשת המטלות מתבצעת באמצעות מערכת המטלות המקוונת או באמצעות הדואר. כן חייב הסטודנט לעמוד בבחינת הגמר של הקורס.
לכל קורס יש צוות הוראה המטפל בקשר עם הסטודנטים, בהנחיה של מפגשי לימוד, בבדיקת מטלות ובהדרכת עבודות.

דרישות לתואר "בוגר אוניברסיטה"
הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה, בכל הדיסציפלינות, מדורגים על-פי רמות: רמת פתיחה, רמה רגילה, רמה מתקדמת. סטודנטים הלומדים לתואר חייבים לצבור לפחות 24 נקודות זכות (נ"ז) בקורסים מתקדמים, ולא יותר מ-36 נ"ז בקורסים ברמת פתיחה. קורסים ברמת פתיחה בדרך כלל פתוחים להרשמה ללא מגבלות. לעומתם, קורסים מתקדמים ומקצת מהקורסים הרגילים מתנים את הכניסה אליהם בלימוד קודם של קורסים אחרים. ההתניה הזו מכתיבה את סדר לימוד הקורסים ומבטיחה  את שימורו של ההיגיון האקדמי. עיון בידיעון ובקטלוג הקורסים בשלב מוקדם של הלימודים יסייע לתכנן את סדר לימוד הקורסים הרצוי כדי לעמוד בדרישות הקבלה לקורסים השונים.
סטודנטים שהשלימו את כל לימודיהם ועמדו בכל הדרישות לתואר, יקבלו מסמך המעיד על כך מן הוועדה לאישור תכניות לימודים  עוד לפני שתוענק להם תעודת הגמר בטקס חלוקת התארים.

תחומי לימוד:
לימודי תואר ראשון במדעי הרוח
לימודי תואר ראשון במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעים
לימודי תואר ראשון בהנדסה
לימודי תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה
לימודי תואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים
לימודי תואר שני בלימודי תרבות
לימודי תואר שני במדעי המחשב
לימודי תואר שני במחשבה ביולוגית
לימודי תואר שני במינהל עסקים
לימודי תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך
לימודי תואר שני בפסיכולוגיה חברתית
תעודת הוראה בהיסטוריה
תעודת הוראה בספרות
תעודת הוראה בתורה שבעל-פה ומחשבת ישראל
תעודת הוראה באזרחות לבעלי תואר ראשון
תעודת הוראה במדעי החברה
תעודת הוראה בפסיכולוגיה
תעודת הוראה במדעי המחשב
תעודת הוראה באזרחות לבעלי תואר מוסמך