כתבות בתחום הלימודים:
בחזרה לכל הכתבות
המכללה האקדמית אחוה
אתגרים בחקלאות ישראל: מעבר לעתיד

בשנים האחרונות מחירי התוצרת החקלאית והמזון המעובד עולים בהדרגה. על פי תחזיות מומחים, בעשורים הקרובים, משתנים כדוגמת שינויי אקלים קיצוניים, מחסור במים להשקיה וירידה בזמינות משאבי הטבע עלולים לגרום למשבר עולמי. אז איך הגענו עד לכאן ומה מדינת ישראל והמערך החקלאי הישראלי צריכים לעשות כדי להתמודד עם האתגרים שצופן להם העתיד? 

"אתגרי המחר בתחום החקלאי והפיתוחים הדרושים להתגבר על בעיות שמציב לנו העתיד – מובאים לדיון במשרד החקלאות ובעיקר במינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני), שהוא הזרוע המופ"ית של מדינת ישראל. הרבה מהפעילות הנעשית במוסד זה מטרתה להכין מענה לעתיד", מסביר פרופ' יורם קפולניק, ראש מינהל המחקר החקלאי, ב2016-2011, שפתח את סדרת ההרצאות שלנו בנושא אגרוטק

"חקלאות ישראל הייתה במשך שנות דור חלק מהאתוס הישראלי והייתה בה הרבה אידיאולוגיה שלא הטילו ספק בחשיבותה", אומר קפולניק. יתרה מכך, במרוצת השנים, חקלאות ישראל גם זכתה להערכה רבה בעולם בשל פיתוחים וקידמה שהובאו לתחום על רקע נתוני פתיחה גרועים. "לא היה פשוט להביא את החקלאות הישראלית למצבה הנוכחי, שכן אוצרות הטבע שלנו מצומצמים (קרקע, מים אקלים קשה וכו'). מצב זה של 'אין ברירה' היה גורם מעצב שיחד עם הנחישות, היצירתיות והסקרנות הישראלית הובילו את החקלאות הישראלית לפסגת הקדמה, אומר קפולניק ומוסיף, "היום, קיימת תחרות בכל תחומי החיים ובכלל זה בחקלאות והחקלאים שנמצאים בתחילת שרשרת אספקת המזון – ניזוקים גם על רקע השאיפה להורדת יוקר המחיה בישראל. אני מקווה שקברניטי המשק יטו אוזנם ויעשו כל שניתן לסייע לחקלאים להמשיך את פועלם".

הציבור בישראל לא מודע לבעיות החקלאות בארץ ובעולם, האם הוא צריך לדאוג ממה שצופן העתיד? 

"הציבור בישראל אינו מעורה ואינו מודע מספיק  לבעיות החקלאים והחקלאות. אומנם, בהשוואה למדינות מפותחות אחרות הציבור הישראלי מודע יותר לאספקט הבריאותי של המזון וצורך פירות וירקות בכמות נאותה, אך עדיין יש שכבות בציבור שאינן מודעות להתדלדלות אוצרות טבע וגריעת קרקע חקלאית ממחזור הגידול מידי שנה או הזדהמות של מים ראויים לשתייה ולחקלאות (בארץ או בעולם)". 

נוסף על כך, לדבריו, "הציבור אינו מודע לעלייה במחירי התשומות החקלאיות, הדשנים וחומרי ההדברה ולכן גם משבר עולמי אינו מוחשי עבורו. מטבע הדברים הציבור הרחב מתמקד בבעיות ההווה ולא מתחבט בנושאי העתיד הרחוק אלא אם מפנים את תשומת ליבו לכך. לכן, צריכות להיעשות יותר פעולות של הנחלת ידע לציבור ואני מברך על היוזמה של המכללה האקדמית אחוה להתמקד בנושא ולפתוח אותו לציבור הרחב".