מכללת קיי
מסלולי לימוד: מגוון מסלולי לימוד לתואר ראשון ושני
מיקום בארץ: באר שבע
מכללת קיי הינה מוסד להשכלה גבוהה העוסק בחינוך להוראה ובהתפתחות מקצועית של אנשי חינוך, גננות ומורים, לכל אורך הנתיב המקצועי המתחיל בהכשרה וממשיך בהתמחות ולמידה אישית וארגונית. היא מהווה מוקד למידה מחקר וחדשנות חינוכית.
מכללת קיי

מקצוע ההוראה הוא מקצוע מאתגר ומהמקצועות החשובים ביותר בחברה הישראלית. בכוחם של המורים לתרום לאיכות החיים של תלמידיהם, להעמיד בפניהם אתגר אינטלקטואלי, להעשיר את עולמם ולהצמיח את אישיותם. ברצוני להציע לך למצוא משמעות במקצוע ההוראה במסגרת מכללת קיי.

מכללת קיי היא מכללה אקדמית לחינוך, הנמנית על המכללות המובילות בתחום הכשרת המורים בישראל. זהו מוסד אקדמי רב תרבותי, המחויב להכשרה איכותית להוראה, ומאופיין במצוינות אקדמית, יחס אישי ללומדים ופעילות ענפה למען הקהילה.
      
במכללת קיי פועלות תכניות לתואר ראשון בהוראה ולימודי תעודת הוראה. באפשרותך ללמוד ולהתמחות בטווח הגילאים (מהגן ועד לעל-יסודי) ובמגוון רחב של התמחויות (כולל מקצועות הומניסטיים, מדעי הטבע, מתמטיקה, אנגלית, חינוך מיוחד, חינוך לגיל הרך, חינוך גופני, חינוך לאמנות, גיאוגרפיה ואיכות הסביבה, חינוך בלתי פורמלי ועוד). כמו כן מציעה המכללה תכניות לתואר שני ב"ייעוץ חינוכי ,"למידה והוראה", "חינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה", "חינוך בעידן טכנולוגיות מידע" ו"מוסמך בהוראה M.Teach". כמו כן, קיים מערך נרחב של פיתוח מקצועי למורים ולבעלי תפקידים אחרים במערכת החינוך.

המכללה מפעילה תכניות ייחודיות לסטודנטים בעלי תואר אקדמי (תכנית שח"ף), ולמועמדים בעלי נתוני כניסה גבוהים במיוחד (תכנית רג"ב). כמו כן מתקיימות תכניות השלמה לקראת תואר אקדמי למורים בפועל. שתיים מתכניות המכללה אף זוכות לליווי הגף לניסויים ויזמות במשרד החינוך (תכנית "שבילים" לחינוך בלתי פורמלי ובהתמחות גיאוגרפיה ואיכות הסביבה וכן תכנית "משאבי צמיחה" לשלב הכניסה להוראה).
לכל הסטודנטים מוצעים מגוון שירותי הוראה-למידה, והסגל האקדמי מעורב במחקר לקידום החינוך וההוראה, ומשמש דוגמא לסטודנטים בדרכי ההוראה ובשימוש בטכנולוגיות מידע חדשניות.
בידך היכולת להשפיע על החברה ועל דמותו של הדור הבא. אני פונה אליך להצטרף למקצוע ההוראה ולמצוא בו משמעות ואתגר. מכללת קיי תהיה לך בית אקדמי!

תחילת ההרשמה לשנה"ל תשע"ח- 1/2019

>> תכנית ההכשרה לגן (גילים לידה – 6) - תואר ראשון B.Ed

תכנית ההכשרה לגן במכללת קיי הנה תכנית להכשרת גננות וגננים להוראה במערכת החינוך בגן הילדים ובחטיבות הצעירות. במהלך ההכשרה לגן ירכשו הסטודנטים מיומנויות הוראה ויבנו לעצמם השקפת עולם חינוכית, המתבססת על תיאוריות התפתחותיות.
באמצעות תכנית ההכשרה לגן יפתחו הסטודנטים יכולת ראייה מעמיקה ורחבה, שתסייע להם ברכישת דעת עדכנית, בפיתוח היכולת ללמידה עצמית, באחריות ללימודיהם ובפיתוח כישורי הוראה.
במהלך תכנית ההכשרה לגן יידרשו הסטודנטים להפעיל שיקול דעת, המבוסס על ידע אקדמי, ובכך יעמיקו את ידיעותיהם בהתפתחויות המתרחשות בשדה החינוך, כנדרש בגיל הרך.

תהליך ההכשרה לגן מתבצע בסביבה חינוכית המעודדת ויוזמת פעילויות, התנסויות ויחסי גומלין עם קבוצות ילדים מלידה עד 6.

לימודי התמחות:
מתכונת דו חוגית:
התמחות ראשית-חינוך לגיל הרך (26 ש"ש)
התמחות כללית - 3 חטיבות דיסציפלינאריות כל אחת 10 ש"ש (סה"כ 30 ש"ש)
   
סטודנטים המעוניינים בהרחבת הסמכה לכיתות א'-ב', ילמדו תוספת של 12 ש"ש, בתשלום מלא, במסגרת תכנית ההכשרה לבית הספר היסודי.

תנאי קבלה לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי 
על המועמדים לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי להציג: 
1. בעלי תעודת בגרות מלאה איכותית (כמפורט מטה) במתאם של 550.
2. ראיון קבלה.
3. תנאי קבלה ייחודיים בהתאם לתכנית ההכשרה ולהתמחות.
- המכללה רשאית להזמין לבחינות באנגלית, ערבית ועברית בהתאם לצורך.
- תעודת בגרות איכותית:
למדעי הרוח: 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
למדעי הטבע: 4 יח"ל אנגלית, 5-4 יח"ל במתמטיקה, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.

*מועמדים שאינם עומדים בתנאים אלו, מחויבים בבחינה פסיכומטרית ועליהם להגיע למתאם של 550

תנאי הקבלה כפופים להנחיות משרד החינוך.
>> תכנית ההכשרה לבית-הספר היסודי (א-ו) - תואר ראשון B.Ed

לימודי התואר הראשון (B.Ed.) בתכנית ההכשרה לבית-הספר היסודי מכשירים מחנכים ומורים מקצועיים ומנהיגים, המובילים חדשנות במערכת החינוך. תכנית ההכשרה שמה דגש על תהליך ההתפתחות האישי והמקצועי של המתכשר להוראה. במסגרת הלימודים וההתנסות ניתנת ההזדמנות לגבש תפיסה חינוכית מודעת, המביאה לידי ביטוי את ערכיו ואת ניסיונו של הסטודנט. התכנית הכללית מורכבת מלימודי חובה ומלימודי בחירה, והיא תכנית דינמית, הנעה מן התיאוריה אל המעשה ומן המעשה אל התיאוריה. הלימודים כוללים לימודים עיוניים מובנים, פעילות סדנאית ולמידה עצמית.

מבנה התכנית:
לקראת תואר כללי דו-חוגי, כשאחד הוא חוג דיסציפלינארי (26 נק"ז) והשני מורכב משתי חטיבות לימוד (15 נק"ז כל אחת): חינוך ודיסציפלינה נוספת.

תנאי קבלה לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי 
על המועמדים לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי להציג: 
יתקבלו למכללה ללימודי תואר B.Ed +תעודת הוראה מועמדים העומדים בתנאים הבאים:
1. בעלי תעודת בגרות מלאה איכותית (כמפורט מטה) במתאם של 550.
2. ראיון קבלה.
3. תנאי קבלה ייחודיים בהתאם לתכנית ההכשרה ולהתמחות.
- המכללה רשאית להזמין לבחינות באנגלית, ערבית ועברית בהתאם לצורך.
- תעודת בגרות איכותית:
למדעי הרוח: 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
למדעי הטבע: 4 יח"ל אנגלית, 5-4 יח"ל במתמטיקה, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.

*מועמדים שאינם עומדים בתנאים אלו, מחויבים בבחינה פסיכומטרית ועליהם להגיע למתאם של 550

תנאי הקבלה כפופים להנחיות משרד החינוך.
>> שבילים – לחינוך, חברה וסביבה - תואר ראשון B.Ed
תכנית ייחודית-מודולארית של מכללת קיי ללימודי תואר ראשון,
תעודת הוראה, תעודת עובד חינוך


בשיתוף המכון לחינוך דמוקרטי ותכנית קרב למעורבות בחינוך.
בשביל היזמות - למידה מבוססת פרויקטים (PBL), שילוב בין תיאוריה ופרקטיקה, התנסויות מעשיות ביצירת חדשנות, צבירת ניסיון מעשי, סדירויות המאפשרות המשך עבודה משמעותית במהלך הלימודים לתואר.
בשביל החדשנות החינוכית - שילוב אמצעים טכנולוגיים בלמידה, תהליכי למידת חקר אישית וקבוצתית, שילוב פדגוגי של החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
בשביל החברה והקהילה- קידום עשייה סביבתית-חברתית והתנסות בחינוך לאזרחות פעילה במסגרות חינוך. השתלבות ב"חאן האקדמי" – המרכז לחינוך חברה וסביבה של אזור הדרום.
בשביל הסביבה -  התמחות בגיאוגרפיה ומדעי הסביבה- בדגש איכות סביבה, קיימות, ויחסי גומלין בין סביבה-חברה וחינוך.
בשבילך - מבנה לימודים מודולארי המאפשר לבחור את מסגרת הלימודים המתאימה לך : שבועות מרוכזים ו/או, ימי חמישי ו/או ימי שישי.  חונך אישי לכל סטודנט, מיטב המרצים מכל רחבי הארץ, 5 תעודות הסמכה.

התכנית מעניקה:
1. תואר ראשון בחינוך
2. תעודת הוראה בגיאוגרפיה בדגש על מדעי סביבה
3. תעודת עובד חינוך בקידום נוער או בנוער וקהילה
4. תעודת המכון לחינוך דמוקרטי
5. תעודת מדריך העשרה מטעם תכנית קרב

התוכנית נפתחה בשנת תשע"ב עם 22 סטודנטים, כיום לומדים בה 112 סטודנטים בשלושה שנתונים

תנאי קבלה לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי 
על המועמדים לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי להציג: 
יתקבלו למכללה ללימודי תואר B.Ed +תעודת הוראה מועמדים העומדים בתנאים הבאים:
1. בעלי תעודת בגרות מלאה איכותית (כמפורט מטה) במתאם של 550.
2. ראיון קבלה.
3. תנאי קבלה ייחודיים בהתאם לתכנית ההכשרה ולהתמחות.
- המכללה רשאית להזמין לבחינות באנגלית, ערבית ועברית בהתאם לצורך.
- תעודת בגרות איכותית:
למדעי הרוח: 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
למדעי הטבע: 4 יח"ל אנגלית, 5-4 יח"ל במתמטיקה, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.

*מועמדים שאינם עומדים בתנאים אלו, מחויבים בבחינה פסיכומטרית ועליהם להגיע למתאם של 550

תנאי הקבלה כפופים להנחיות משרד החינוך.
>> תכנית ההכשרה לבית-הספר העל-יסודי (ז-י)- תואר ראשון B.Ed

התכנית מכשירה מורים לבית-הספר העל-יסודי בחינוך הכללי במגזר היהודי והבדואי. התכנית מעמידה במרכז פעילותה את הכשרת המורים לעבודה בבית-ספר ההטרוגני האינטגרטיבי והפתוח לכל.
התכנית מעניקה ללומדים ידע והסמכה אקדמיים בתחומי דעת מוכרים הנלמדים בבתי הספר העל-יסודיים. השאיפה היא להקנות להם השכלה פדגוגית, מיומנויות חינוך והוראה, מודעות חברתית ובסיס של אתיקה מקצועית.
 
לימודי התמחות:
ניתן לבחור באחת מהאפשרויות:

מתכונת חד-חוגית
(52 נק"ז)
בחירה מבין ההתמחויות הבאות:
מתמטיקה, אנגלית, מדעים ( ביולוגיה-כימיה).

מתכונת דו-חוגית הומניסטית
כל התמחות (26 נק"ז)
בחירה מבין ההתמחויות הבאות:
ספרות עב  ספרות עברית וכללית, מקרא, לשון עברית כשפה ראשונה, לשון עברית כשפה שנייה, לשון ערבית כשפה ראשונה, חינוך בלתי פורמלי ושבילים (גיאוגרפיה בדגש על לימודי סביבה).

תנאי קבלה לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי 
על המועמדים לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי להציג: 
יתקבלו למכללה ללימודי תואר B.Ed +תעודת הוראה מועמדים העומדים בתנאים הבאים:
1. בעלי תעודת בגרות מלאה איכותית (כמפורט מטה) במתאם של 550.
2. ראיון קבלה.
3. תנאי קבלה ייחודיים בהתאם לתכנית ההכשרה ולהתמחות.
- המכללה רשאית להזמין לבחינות באנגלית, ערבית ועברית בהתאם לצורך.
- תעודת בגרות איכותית:
למדעי הרוח: 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
למדעי הטבע: 4 יח"ל אנגלית, 5-4 יח"ל במתמטיקה, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.

*מועמדים שאינם עומדים בתנאים אלו, מחויבים בבחינה פסיכומטרית ועליהם להגיע למתאם של 550

תנאי הקבלה כפופים להנחיות משרד החינוך.
>> תכנית ההכשרה לחינוך המיוחד (בין הגילים 21-6) - תואר ראשון B.Ed
מוקדי למידה: מוגבלות שכלית, לקויות למידה ואוטיזם


תכנית ההכשרה לחינוך המיוחד מכשירה את הסטודנט לעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך מגיל 6 ועד גיל 21.

תחומי ההכשרה בתכנית ההכשרה לחינוך המיוחד מתמקדים בליקויי למידה וחריגויות קשות.
הסטודנטים בתכנית ההכשרה לחינוך המיוחד יוכשרו ללמד את תלמידיהם במגוון דרכי הוראה במטרה לקדם את איכות חייהם של התלמידים לתמוך בהם ולחנך אותם לאוטונומיה ועצמאות, שיאפשרו להם להגיע למימוש עצמי מרבי בתוך מארג חברתי משמעותי.
תכנית החינוך המיוחד מכשירה את המורים למנעד אוכלוסייה רחב ולמנעד גילים רחב.

הסטודנטים מתנסים בשתי אוכלוסיות, בית-ספר "שחר" המכיל תחת קורתו מגוון של ילדים עם ברמות קוגניטיביות שונות ושני בתי-ספר מהזרם הכללי ובהם כיתות משלבות ומרכזי למידה המיועדים לסייע לתלמידים עם לקויות למידה. כל סטודנט מתנסה בסמסטר אחד בכל אוכלוסייה. שתי מדריכות מלוות את שתי הקבוצות ומלמדות יחד בסדנא דידקטית אחת, שבה הן בוחנות יחד עם הסטודנטים את הדומה והשונה בדרכי ההוראה המתאימות לתלמידים אלה.

לימודי ההתמחות במסגרת תכנית ההכשרה לחינוך המיוחד:
ניתן לבחור באחת מהאפשרויות:
א. מתכונת דו-חוגית
התמחות ראשונה בחינוך מיוחד (26 נק"ז)
התמחות שנייה כללית: שתי חטיבות (15 נק"ז כל אחת)
בחירה מבין ההתמחויות הבאות: ספרות עברית וכללית, לשון עברית, מקרא, מתמטיקה, מדעים או מוסיקה ואמנויות.

ב.  מתכונת דו-חוגית משולבת
התמחות ראשונה חינוך מיוחד ( 26 נק"ז)
התמחות שנייה:
1. דיסציפלינה מלאה (26 נק"ז)+ תעודת הוראה לבי"ס יסודי
בחירה מתוך ההתמחויות הבאות: ספרות וספרות ילדים, מקרא, לשון עברית, מתמטיקה, מדעים.
מחייב תוספת של 6 שעות התנסות בהוראה + סדנה דידקטית בתשלום מלא.

2. דיסציפלינה מלאה (26 נק"ז) + תעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי
בחירה מבין ההתמחויות הבאות: ספרות ועברית כללית, מקרא, לשון עברית.
מחייב תוספת של 6 שעות התנסות בהוראה + סדנה דידקטית בתשלום מלא.

תנאי קבלה לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי 
על המועמדים לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי להציג: 
יתקבלו למכללה ללימודי תואר B.Ed +תעודת הוראה מועמדים העומדים בתנאים הבאים:
1. בעלי תעודת בגרות מלאה איכותית (כמפורט מטה) במתאם של 550.
2. ראיון קבלה.
3. תנאי קבלה ייחודיים בהתאם לתכנית ההכשרה ולהתמחות.
- המכללה רשאית להזמין לבחינות באנגלית, ערבית ועברית בהתאם לצורך.
- תעודת בגרות איכותית:
למדעי הרוח: 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
למדעי הטבע: 4 יח"ל אנגלית, 5-4 יח"ל במתמטיקה, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.

*מועמדים שאינם עומדים בתנאים אלו, מחויבים בבחינה פסיכומטרית ועליהם להגיע למתאם של 550

תנאי הקבלה כפופים להנחיות משרד החינוך.
>> תכנית ההכשרה לחינוך הגופני (כיתות א-יב)- תואר ראשון B.Ed

תכנית ייחודית:
• לומדים באווירה חמה ותומכת
• תכנית לימודי חינוך גופני חדישה ומעניינת
• מתקנים ממוזגים, חדישים ומפוארים
• מעבדות לימוד ומחקר מהמתקדמות ביותר
• מיטב המרצים והמומחים בתחומם

בתכנית לימודי חינוך גופני תמצאו חידושים מעניינים המאפשרים לעבוד במגוון תחומי הספורט:  

התמחויות חינוך גופני בחינוך המיוחד ובריאות הציבור במעגלי החיים.

קורסי מדריכים בתוך מערכת השעות, ללא תשלום נוסף (כדורסל, כדורעף, יציבה והתעמלות, מתקנת, וחדרי כושר).

מקצועות ספורט מגוונים חינוך לתנועה, משחקי כדור, אתלטיקה קלה, התעמלות לגיל הרך, התעמלות ספורטיבית, משחקי נופש ומחבט, ריקודי עם ועוד.

מדעי חינוך גופני אנטומיה, פיזיולוגיה ופיזיולוגיה של המאמץ, ביומכניקה, קינזיולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של הספורט, פגיעות ספורט, כושר גופני ותורת האימון.

מודל מנהיגות במסגרת חינוך גופני וספורט:
פעילות העצמה לסטודנטים הלומדים חינוך גופני כדוגמת ארגון ימי ספורט ופעילות הפסקות במסלול ביוזמת וארגון הסטודנטים, אימון נבחרות אס"א על ידי הסטודנטים, ארגון ימי ספורט ביה"ס ויום ספורט אקים מחוזי, יציאה למשחקי אס"א באילת ולכנס מנהיגות בספורט.

תנאי קבלה לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי 
על המועמדים לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי להציג: 
יתקבלו למכללה ללימודי תואר B.Ed +תעודת הוראה מועמדים העומדים בתנאים הבאים:
1. בעלי תעודת בגרות מלאה איכותית (כמפורט מטה) במתאם של 550.
2. ראיון קבלה.
3. תנאי קבלה ייחודיים בהתאם לתכנית ההכשרה ולהתמחות.
- המכללה רשאית להזמין לבחינות באנגלית, ערבית ועברית בהתאם לצורך.
- תעודת בגרות איכותית:
למדעי הרוח: 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
למדעי הטבע: 4 יח"ל אנגלית, 5-4 יח"ל במתמטיקה, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.

*מועמדים שאינם עומדים בתנאים אלו, מחויבים בבחינה פסיכומטרית ועליהם להגיע למתאם של 550

תנאי הקבלה כפופים להנחיות משרד החינוך.
>> תכנית ההכשרה לאמנות (כיתות א-יב)- תואר ראשון B.Ed

התכנית מכשירה מורים להוראת מקצועות האמנויות החזותיות בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות (א-יב) בתחומי היצירה ובתחומי תולדות האמנות.

תכנית הלימודים נועדה להכשיר את הסטודנט ליצירה אמנותית, להבנת האמנות, לחנך באמצעות אמנות ולהוראת האמנויות החזותיות. מטרתה להכשיר מורה לאמנות המשלב ידע אקדמי עם יכולת ביצוע אישית כבסיס להוראה טובה ומשמעותית.
התכנית שמה דגש על התפתחותו האישית של הסטודנט כאמן- מורה.
תכנית הלימודים בהכשרה כוללת דידקטיקה ומתודיקה של הוראת האמנות, פילוסופיה של החינוך לאמנות וכמו כן מתקיימות התנסויות בבתי הספר אותן מלווה סדנאות פדגוגיות. מתוך תפיסת המורה כאמן פועלת התכנית בצמוד אל ההתמחות באמנות בה ישנה העמקה בידע הדיסציפלינארי הכולל לימודי תולדות האמנות וסדנאות יצירה.

הלימודים משלבים סיורים בתערוכות ובמוזיאונים, ביקור באתרים שונים וסדנאות יצירה בימים מרוכזים במקומות שונים בארץ.
אנחנו מאמינים בחשיבות התכנית, לא רק כמדד מקצועי, אלא גם בהיותה תחום התפתחותי תרבותי ואסתטי בקרב כל שכבות.

תנאי קבלה לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי 
על המועמדים לתואר ראשון במכללה האקדמית קיי להציג: 
יתקבלו למכללה ללימודי תואר B.Ed +תעודת הוראה מועמדים העומדים בתנאים הבאים:
1. בעלי תעודת בגרות מלאה איכותית (כמפורט מטה) במתאם של 550.
2. ראיון קבלה.
3. תנאי קבלה ייחודיים בהתאם לתכנית ההכשרה ולהתמחות.
- המכללה רשאית להזמין לבחינות באנגלית, ערבית ועברית בהתאם לצורך.
- תעודת בגרות איכותית:
למדעי הרוח: 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
למדעי הטבע: 4 יח"ל אנגלית, 5-4 יח"ל במתמטיקה, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.

*מועמדים שאינם עומדים בתנאים אלו, מחויבים בבחינה פסיכומטרית ועליהם להגיע למתאם של 550

תנאי הקבלה כפופים להנחיות משרד החינוך.
>> תואר שני בייעוץ חינוכי - M.Ed

התכנית מיועדת להכשיר אנשי מקצוע שיעסקו בהתערבויות ייעוציות תוך הדגשת המחויבויות: הערכית, החברתית והחינוכית של בוגריה לקידום צמיחה והתפתחות של התלמיד בבית הספר, על ידי הכלה ומתן מענה לצרכים נבדלים בתחום הלימוד והחברתי-רגשי.

ההכשרה כוללת לימודים עיוניים ומעשיים, שמטרתם להכשיר את היועץ ברמה המקצועית והאישית כדמות חינוכית יוזמת, העוסקת בייעוץ לתלמידים, למורים, להורים ולמערכת החינוך הבית-ספרית.
התכנית כוללת הכשרה מקצועית בייעוץ בהתאם לדרישות של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך ושל אגודת היועצים החינוכיים בישראל.

תנאי קבלה:
ממוצע ציונים בתואר הראשון: 85 ומעלה
וותק בהוראה:3 שנים
>> תואר שני בחינוך בתכנית למידה והוראה- M.Ed

התכנית מיועדת למורים המעוניינים לפרוץ גבולות ולקבל אחריות בכיוון של יוזמה ואוריינטציה של חקר, כמתווה לבניית הקריירה המקצועית בהוראה.

הלימודים ממוקדים בחקר הניסיון האישי-מקצועי של הלומדים ובהיכרות עם המחקר העדכני בתחומי הלמידה וההוראה. התכנית מאפשרת ללומדים לבנות כלים ללמידה ולהמשגה של הידע שצברו ופותחת בפניהם כיוונים חדשים במרחב הפעולה המקצועי.
התכנית מעודדת מצוינות מקצועית, ובוגריה יהוו קבוצה מובילה של מורים החוקרים ומחדשים בתחום ההוראה והלמידה

תנאי קבלה:
ממוצע ציונים בתואר הראשון: 80 ומעלה- על תנאי. 85 ללא תנאי.
וותק בהוראה: 3 שנים
>> תואר שני בחינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון- M.Ed

תכנית ייחודית ומרתקת, שפותחת את החינוך הגופני להיכרות ולהתנסות עם קהילות בהדרה כמו: נוער בסיכון, אנשים עם צרכים ייחודיים ומוגבלויות שונות.

התכנית מיועדת לפתח כישורי יוזמה ומנהיגות חברתית במטרה להשיב אוכלוסיות אלו אל תוך החברה.
מטרת התכנית להעמיק את הידע האקדמי של מורים לחינוך גופני ולספורט ולהרחיב את הכלים המקצועיים שברשותם.
הלמידה וההתנסות במסגרת התכנית מזמנים ללומדים חוויה מאתגרת מצמיחתם המקצועית וסיפוק רב מתרומתם לקידום קהילות בהדרה.

תנאי קבלה:
ממוצע ציונים בתואר הראשון: 80 ומעלה
וותק בהוראה :3 שנים
>> תואר שני בחינוך בעידן טכנולוגיות מידע*- M.Ed

התכנית לתואר שני "חינוך בעידן טכנולוגיות מידע" במכללת קיי נועדה לפתח מורים פרואקטיביים שידעו ליזום ולשלב באופן מושכל את טכנולוגיות המידע בהוראה. התכנית תיצור תשתית מקצועית הנדרשת למורים בעידן הנוכחי, לפעול כסוכני שינוי ברמה האישית והמערכתית. היא עוסקת בהיבטים מעשיים של פיתוח המיומנות והמקצועיות של המורים בתחום, ונותנת גם תשתית תיאורטית להבנת השינויים החברתיים והתרבותיים שמתרחשים בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית.
 
* הענקת התואר בתכנית "חינוך בעידן טכנולוגיות מידע" מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

תנאי קבלה:
ממוצע ציונים בתואר הראשון:  80 ומעלה
וותק בהוראה: 3שנים
>> תואר שני בהוראה (M.Teach) + תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי*

תואר שני ותעודת הוראה שמדברת את הערכים והמיומנויות של המאה ה-21:
מקצועיות מעורבות חברתית ולמידה מתקדמת, שיתופית ודיאלוגית,
התכנית לתואר מוסמך בהוראה נועדה להכשיר מורים מובילים וסוכני שינוי שידעו לקדם למידה וליצור דיאלוג בסביבות המורכבות של בית-הספר.

* הענקת התואר בתכנית "הוראה (M.Teach) במסלול העל-יסודי" מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

תנאי קבלה:
ממוצע תואר ראשון:
80 לבוגרי מדעי הרוח והחברה
70 לבוגרי מדעים
>> לימודי ההסמכה של אקדמאים להוראה

הלימודים מיועדים:
• לבעלי תואר ממוסד אקדמי מוכר
• למורים בפועל בעלי תואר אקדמי חסרי תעודת הוראה

הלימודים אפשריים בכל אחת מתכניות הלימודים במכללה:
תכנית שח"ף: הכשרה להוראה בגני ילדים, בביה"ס היסודי, בביה"ס העל-יסודי ובחינוך המיוחד
תכנית ההכשרה להוראת האמנות: ראש התכנית ד"ר נעה ליבוביץ
תכנית ההכשרה להוראת החינוך הגופני: ראש התכנית גב' מיכאלה מילוא

תנאי קבלה
• תעודת בוגר מאוניברסיטה מוכרת או ממכללה אקדמית
• בתנאים מסוימים ניתן להתקבל לתכנית עם 80% מלימודי התואר האקדמי תוך התחייבות להשלמת התואר תוך שנה
  מהקבלה ללימודים במכללה בממוצע הנדרש.
• ציון ממוצע בלימודי תואר ראשון של 75 לפחות
• ציון ממוצע בלימודי תואר ראשון של 70 לפחות בתחומי המדעים, ההנדסה והמתמטיקה
• ריאיון קבלה
• אקדמאים שהתואר האקדמי שלהם אינו ממדינת ישראל, חייבים להיבחן במבחן יע"ל ולהשיג בו ציון של 125 לפחות
  לפני קבלתם ללימודים
• להתמחויות בשפות (אנגלית, עברית, ערבית) יש לעמוד בהצלחה במבחן ידע בשפת ההתמחות לאחר הקבלה
  למכללה.
 
תנאי קבלה ייחודיים להכשרת מורים אקדמאיים דוברי ערבית:
• הכשרה להוראת שפה וספרות ערבית: ציון 80 לפחות בבחינת הבגרות בשפה וספרות ערבית בהיקף של 4 יחידות
  לימוד לפחות.
• הכשרה להוראת שאר מקצועות ההוראה: ציון 80 לפחות בבחינת הבגרות בשפה וספרות ערבית בהיקף של 3 יחידות
  לימוד, או ציון 70 לפחות בהיקף של 4 יחידות לימוד לפחות.
• ציון 75 לפחות במבחן כניסה למכללה בשפה הערבית. מועמדים שהתקבלו ללימודים ולא עברו את מבחן הכניסה
  בערבית יחויבו במכינה בהיקף של 60 שעות שתתקיים במהלך שנת הלימודים. ציון המעבר במכינה הנו 75.

תכנית שח"ף (שיתוף חינוכי פעיל)
תכנית שח"ף היא תכנית ייחודית של הכשרת אקדמאים להוראה, המייצגת גישה חברתית-תרבותית בהכשרה להוראה. שח"ף היא תכנית הוליסטית, המציעה מסגרות לימוד שונות המשלימות ומזינות זו את זו. השם שח"ף מבטא את

מאפייניה הבולטים של התכנית:
שיתוף - הלמידה כתהליך של השתתפות ושיתוף בהקשר החברתי-תרבותי של קהילת הלומדים במכללה ובבית הספר
חינוכי - התפתחות הזהות המקצועית כדיאלוג חינוכי בונה משמעות
פעיל - העשייה והקיום בהוויה החינוכית כמוקד ללמידה ולמרחב הפעולה

מסגרת הלימודים בתכנית שח"ף  
מבנה הלימודים:
לימודי ההסמכה בכל התכניות מתחלקים לשתי חטיבות
א. לימודי התנסות והוראה
ב. לימודי התמחות בדיסציפלינות הוראה (לשון, ספרות אנגלית, מתמטיקה ועוד, ותכניות התמחות כמו החינוך המיוחד
    והגיל הרך)
>> תואר שני ME.d  חינוך לגיל הרך

ראש התכנית: ד"ר אסתר ורדי-ראט  
התכנית לתואר שני "חינוך לגיל הרך*" מציעה התפתחות מקצועית לאנשי החינוך לגיל הרך ותצמיח אותם כמובילי שינוי במערכות השונות של הגיל הרך.מטרות התכנית:

מטרות התוכנית:
  • העמקת הידע האקדמי בתחום התפתחות הילד והחינוך לגיל הרך
  • טיפוח עמדה חינוכית השמה דגש על שילוב והכלה של אוכלוסיות שונות ומגוונות בגיל הרך
  • פיתוח היכולת לעבודת צוות שיתופית ורב מקצועית
  • טיפוח אינטראקציה איכותית בגיל הרך, מתוך מגמה לטפח שיח פדגוגי דיאלוגי

משך הלימודים:
שנתיים (ארבעה סמסטרים)
יום לימודים: ג' בין השעות 8:30 - 19:00
* הענקת התואר בתכנית לתואר שני חינוך לגיל הרך מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

תנאי קבלה לתכנית

אוכלוסיית היעד:
גננות, מורים בכיתות א'-ב' ואנשי חינוך לגיל הרך בעלי תואר ראשון (B.A, B.Ed) וכן תעודת הוראה לגיל הרך.

דרישות קדם:
•ציון משוקלל של 80 ומעלה בתואר הראשון
•ניסיון של שלוש שנות וותק לפחות במערכת החינוך
•שני מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד, ניסיונו ותפקודו בגן או בביה"ס
•עמידה בראיון קבלה

זכאות לתואר:
הזכאות לתואר שני .M.Ed בתכנית תינתן לסטודנטים שישלימו את חובותיהם ויגישו את עבודת הגמר בציון טוב ומעלה.